Ώρες Μαθημάτων Λυκείου

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α ́, Β ́ και Γ ́ τάξεων Γενικού Λυκείου (σχ. έτος 2021-2021)  καθορίζεται ως εξής:

 

δείτε την εγκύκλιο