ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Από το Υπουργείο Παιδείας εκδόθηκε το Δελτίο Τύπου για τις υγειονομικές εξετάσεις και τα αγωνίσματα για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τις επιτροπές και τις οδηγίες για τις εξετάσεις στα ΤΕΦΑΑ :

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Όσο θα ενημερώνεται το σχολείο από τις κατά τόπους επιτροπές στον παραπάνω σύνδεσμο θα προστίθενται και νέα αρχεία