ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Μπορείτε να δείτε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ που αφορά Τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Αναπηρία