ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΧΟΛΩΝ (Ε.Β.Ε.) ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ 2022

Μπορείτε να δείτε εδώ  τους συντελεστές Ε.Β.Ε.  όπως δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ του Υπουργείου Παιδείας